For deg som ønsker å søke spisset toppidrett ved Tertnes vgs må du søke ordinær vg1 studiespesialisering. I tillegg må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/qaHdLWkH

Etter at OLTV, i samarbeid med idrettene, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

Dersom du er kvalifisert, er ikke meldingen fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du får delta som toppidrettsutøver dersom du konkurrerer deg inn på skolen du har søkt til. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.

Dersom OLTV vurderer at du kvalifiserer til spisset toppidrett, men du er søker som ikke har nærskolepoeng til skolene i Bergen, vil du få tildelt nærskolepoeng til studiespesialisering ved Tertens vgs. Dette gjelder søkere bosatt i Vestland fylke.

Dersom du får melding om at du ikke er kvalifisert for spisset toppidrett, vil du få mulighet til å omprioritere søknaden din i Vigo, da det kan hende at du ikke lengre ønsker å søke til Tertnes vgs.

Det er innført rett til oppflytting til vg2 og vg3 ved samme skole for alle studieforberedende utdanningsprogram, under forutsetning av at du er kvalifisert for inntak til neste nivå. Karakterinntaket gjelder derfor til inntak til vg1.

vg 2 og vg 3

"Nye" søkere til Toppidrettslinjens 2. og 3. klasse, skal ikke søke linjen via Vigo. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/qaHdLWkH

De som da kommer gjennom nåløyet og blir tildelt plass vil bli kontaktet for evt. overføring til Tertnes VGS. NB!! Du må fortsatt søke via Vigo for å fortsette din påbegynte utdanning, i tilfelle du ikke kommer inn på Toppidrettslinjen.


Hvordan søke i VIGO?

Image
Image
Image
Image