Les godt gjennom alt, da søknadsprosessen og inntaket er nytt fra skoleåret 21/22.

For deg som ønsker å søke spisset toppidrett i skiidretter ved Voss gymnas må du søke ordinær vg1 idrettsfag. I tillegg må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/gb6bwwpc

Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idrettene, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

Dersom du er kvalifisert, er ikke meldingen fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du får delta som toppidrettsutøver dersom du konkurrerer deg inn. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.

Dersom OLTV vurderer at du er kvalifisert som toppidrettsutøver, men du er søker som ikke har nærskolepoeng til Voss gymnas, vil du få tildelt nærskolepoeng til idrettsfag på skolen.

Ved inntak til vg1 idrettsfag åpner inntaksforskrifta for at inntil 50 % av søkerne som har vg1 idrettsfag som sitt første ønske, kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier) i tillegg til karakterpoeng og eventuelle nærskolepoeng.

Søknad om å få tilleggspoeng på bakgrunn av idrettslige ferdigheter sender du til skolen, sammen med dokumentasjon.

Dersom du får melding om at du ikke kvalifiserer til å delta i toppidrettstilbudet, kan skolen likevel vurdere om du kvalifiserer til tilleggspoeng ved inntak til vg1 idrettsfag.

Dersom du får melding om at du ikke kvalifiserer til å delta i toppidrettstilbudet, vil du få mulighet til å omprioritere søknaden din i Vigo, da det kan hende at du ikke lengre ønsker å søke til Voss gymnas.

Det er innført rett til oppflytting til vg2 og vg3 ved samme skole for alle studieforberedende utdanningsprogram, under forutsetning av at du er kvalifisert for inntak til neste nivå. Karakterinntaket gjelder derfor til inntak til vg1.