Idrettsmedisinsk

OLTV har fysioterapeut tilstede i treningstiden. Ved skader, smerter, langvarig sykdom eller andre utfordringer, tar utøver eller særidrettstrener kontakt med fysioterapeuten. Fysioterapeuten undersøker og planlegger videre handling sammen med utøver. OLTV har tilknyttet lege, hvor utøverne får time raskt, i tillegg til et eksternt behandlernettverk dersom utøver har behov for behandling. Fysioterapeuten har ikke mulighet til å behandle på skolen, men har kontakt med både legen og det eksterne behandlernettverket, for å sikre god oppfølgning på skolen (øvelser, kontakt med trener o.l.). En forutsetning for denne kontakten mellom fagpersoner er at utøver/foresatte, undertegner en samtykkeerklæring for deling av informasjon.

OLTV har også tilbud på feltet idrettspsykologi og ernæringsfysiologi.Ved skader som antas å innebære en lengre rehabiliteringsperiode, vil fysioterapeuten rutinemessig gi utøver konsultasjon hos idrettspsykolog/mentaltrener og ernæringsfysiolog.  I noen tilfeller opprettes det tverrfaglig team rundt utøver, for å utnytte ressursene og hjelpe utøver på en best mulig måte.

Image
Bilde av Iwonka

Fagpersoner idrettsmedisin

Iwonka Vik Olsen er utdannet fysioterapeut og osteopat. Har ansvaret for koordinering mellom fagpersonene på feltet.