Søknadsprosedyrer ved toppidrettslinjen

Image

Søkere til 1. klasse

  • Søknad om plass på toppidrettslinjen skjer via inntakskontoret sine nettsider, frist 1. mars hvert år. vigo.no
  • Samtidig skal dette skjemaet fylles ut som mottas av Olympiatoppen-Vest.
  • For å komme i betraktning om opptak, må du søke toppidrettslinjen som 1. valg. I fall du ikke kommer inn på linjen vil ditt 2. valg automatisk rykke opp som nytt 1.valg i det ordinære opptaket gjennom Vigo.
  • Når vi får inn listen over søkere fra fylket lager hver særkrets en innstilling med en prioritert liste over søkere innen den idretten.
  • Olympiatoppen Vest-Norge gjør det endelige uttaket med bakgrunn i total vurdering utøveren/utøverne, treningsopplegg, trenere, anlegg og økonomi . Klassen kan ha max 30 elever pr. årstrinn.
  • Dersom en elev takker nei til skoleplassen ved TVGS, vil det bli gjort en ny vurdering av søkere på tvers av idrettene.
  • Søkere til Tertnes må ha min. 4 i snitt i skolefagene (unntak Yrkesfag) og være en av de beste innen sin idrett i sin årsklasse, samt være målbevist og ha ambisjoner til å nå internasjonalt nivå.
  • Inntak til vg2 og vg3 blir gjort etter ordinære poengberegning i forhold til reglene i opplæringsloven.

NB! Dersom eleven viser seg å ikke ha de rette holdninger og/eller har mye fravær på skolen som ikke skyldes idretten og/eller stryker i fag og/eller er mye skadet vil OLTV kalle inn til samtale og nytt utdanningstilbud vil bli vurdert

Søkere til Toppidrettslinjens 2. og 3. klasse

"Nye" søkere til Toppidrettslinjens 2. og 3. klasse, skal ikke søke linjen via Vigo.

De som da kommer gjennom nåløyet og blir tildelt plass vil bli kontaktet for evt. overføring til Tertnes VGS/Åsane VGS NB!! Du må fortsatt søke via Vigo for å fortsette din påbegynte utdanning, i tilfelle du ikke kommer inn på Toppidrettslinjen.

Søkere til idrettene svømming og stup.

Søknad på samme måte som de andre søkerne til Toppidrettslinjen på Tertnes VGS ved å fylle ut dette skjemeat. Hvis de kommer inn på Toppidrettslinjen, blir de automatisk overflyttet til Amalie Skram VGS.