For deg som ønsker å søke spisset toppidrett på Stord vgs, må du søke ordinær vg1 i ett av utdanningsprogrammene (eksempel idrettsfag, yrkesfag, studiespesialisering m.m.). I tillegg må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/eM9WWIh8 

Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idretten, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding etter skoleinntak, enten du er kvalifisert eller ikke.

Melding om skoleplass vil du få fra Vestland fylkeskommune når inntaket er klart i starten av juli måned. Melding om du er kvalifisert eller ikke kvalifisert for spisset toppidrett får du fra OLTV i august.

Dersom du søker vg1 idrettsfag, kan du søke om å få tilleggspoeng. Ved inntak til vg1 idrettsfag åpner inntaksforskriften for at inntil 50 % av søkerne som har vg1 idrettsfag som sitt første ønske, kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier) i tillegg til karakterpoeng.

Søknad om å få tilleggspoeng på bakgrunn av idrettslige ferdigheter sender du til skolen, sammen med dokumentasjon.

Det er innført rett til oppflytting til vg2 og vg3 ved samme skole for alle studieforberedende utdanningsprogram, under forutsetning av at du er kvalifisert for inntak til neste nivå. Karakterinntaket gjelder derfor til inntak til vg1.


Hvordan søke i VIGO?
Image
Image
Image
Image
Image