Om Toppidrettslinjen

Vestland Fylkeskommune i samarbeid med Olympiatoppen Vest-Norge etablerte i 2006 en toppidrettslinje på Tertnes videregående skole og Voss gymnas.

Dette tilbudet var det første i sitt slag som ble etablert i offentlig regi i landet. Fra høsten 2009 ble det også etablert et skoletilbud innen toppidrett for elever på yrkesfaglig studieprogram på Åsane videregående skole. På Tertnes og Åsane har vi fokus på sommeridrettene og idrettene vi tar opp vil variere, blant annet etter nivå på søkere og etterspørsel. På Voss er fokuset på vinteridrettene og følgende idretter er representert: Alpint, langrenn, skiskyting, freestyle og friski.

Totalt har elevene 12 timer trening per uke med basistrening og særidrettstrening. I tillegg til den fysiske treningen gjennom tester som maks O2, styrke, spenst etc. og fagdager med idrettsteori. Elevene må også levere inn skriftlige oppgaver som er med på å bevisstgjøre og utdanne dem om arbeidskrav, treningsplanlegging og treningslære innen egen idrett, samt andre forhold som påvirker utøvernes idrettskarriere.

2 timer i uken er basistrening. Trenere på disse timene er alle kvalifiserte basistrenere og engasjert av OLTV.

9 timer i uken er særidrett. Her trener hver gruppe for seg. Trenerne lager treningsopplegg som OLTV får tilsendt og godkjenner.

Olympiatoppen Vest-Norge sammen med aktuelle særidretter har ansvar for å kvalitetssikre trenere i de ulike idrettene.

Toppidrettslinjen er et tilbud for deg som ønsker å satse for fullt på idretten din samtidig som du tar utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjoner på internasjonalt nivå. Toppidrettslinjen er et samarbeid mellom Vestland Fylkeskommune og Olympiatoppen Vest.

Videoer fra Toppidrettslinjen

Toppidrettslinjen
 
105 dager igjen
 
Volleyball
 
Fotball
 
Friidrett - Kast
 
Friidrett - utholdenhet
 
Håndball
 
Ishockey
 
Sykkel