For deg som ønsker å søke spisset toppidrettstilbud ved Åsane vgs, må du søker ordinær vg1 bygg- og anleggsteknikk.

I tillegg må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/YurjnLd8

Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idrettene har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert eller ikke kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

Dersom du er kvalifisert, er ikke meldinga fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du er kvalifisert som på spisset toppidrett, dersom du konkurrere deg inn. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.

Dersom OLTV vurderer at du kvalifiserer til spisset toppidrett, men du er søker som ikke har nærskolepoeng til skolene i Bergen, vil du få tildelt nærskolepoeng til Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Åsane vgs. Dette gjelder kun søkere bosatt i Vestland fylke.

Dersom du får melding om at du ikke kvalifiserer til spisset toppidrett, vil du få mulighet til å omprioritere søknaden din i Vigo, da det kan hende at du ikke lengre ønsker å søke til Åsane vgs.

Til vg2 yrkesfag er det ikke mulig å få rett til oppflytting til neste nivå, som i studieforberedende utdanningsprogram. Det er karakterbasert inntak til vg2 og vg3 yrkesfag, så her må du søke på lik line med de andre søkerne til det programområdet du ønsker.


Hvordan søke i VIGO?
Image
Image
Image
Image
Image