For deg som ønsker å søke spisset toppidrett i fotball eller i klatring, må du søke ordinær vg1 idrettsfag. I tillegg må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/aSTcFFx4

Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idretten, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet.  OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

Dersom du er kvalifisert, er ikke meldingen fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du får delta i det spissede toppidrettstilbudet, dersom du konkurrerer deg inn. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.

Dersom du søker vg1 idrettsfag, kan du søke om å få tilleggspoeng. Ved inntak til vg1 idrettsfag åpner inntaksforskriften for at inntil 50 % av søkerne som har vg1 idrettsfag som sitt første ønske, kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier) i tillegg til karakterpoeng.

Søknad om å få tilleggspoeng på bakgrunn av idrettslige ferdigheter sender du til skolen, sammen med dokumentasjon.

Dersom du får melding om at du ikke kvalifiserer til spisset toppidrett, kan skolen likevel vurdere om du kvalifiserer til tilleggspoeng ved inntak til vg1 idrettsfag.

Dersom du får melding om at du ikke kvalifiserer til spisset toppidrett, vil du få mulighet til å omprioritere søknaden din i Vigo, da det kan hende at du ikke lengre ønsker å søke til Sogndal vgs.

Det er innført rett til oppflytting til vg2 og vg3 ved samme skole for alle studieforberedende utdanningsprogram, under forutsetning av at du er kvalifisert for inntak til neste nivå. Karakterinntaket gjelder derfor til inntak til vg1.


Hvordan søke i VIGO?
Image
Image
Image
Image
Image