For deg som ønsker å søke spisset toppidrett ved  Amalie Skram vgs må du søke ordinær vg1 studiespesialisering. I tillegg må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/nESBscjp

Etter at OLTV, i samarbeid med idrettene, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

Dersom du er kvalifisert, er ikke meldingen fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du får delta i spisset toppidrettstilbud, dersom du konkurrerer deg inn på skolen du har søkt til. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.

Dersom OLTV vurderer at du kvalifiserer til spisset toppidrett, men du er søker som ikke har nærskolepoeng til skolene i Bergen, vil du få tildelt nærskolepoeng til studiespesialisering ved Amalie Skram vgs. Dette gjelder kun søkere bosatt i Vestland fylke.

Dersom du får melding om at du ikke er kvalifisert til spisset toppidrett, vil du få mulighet til å omprioritere søknaden din i Vigo, da det kan hende at du ikke lengre ønsker å søke til  Amalie Skram vgs.

Det er innført rett til oppflytting til vg2 og vg3 ved samme skole for alle studieforberedende utdanningsprogram, under forutsetning av at du er kvalifisert for inntak til neste nivå. Karakterinntaket gjelder derfor til inntak til vg1.


Hvordan søke i VIGO?
Image
Image
Image
Image