Svømmetreningene foregår i AdO arena, fra kl. 06.00-08.00. 
Hvor mange morgenøkter svømmerne har, avhenger av tildelt tid i basseng.
Per i dag har svømmerne basseng mandag, onsdag og torsdag (06.00-08.00).
I tillegg til svømming har utøverne to timer basistrening og to timer styrketrening i uken.

Vi jobber for å utvikle oss sammen, som trenere og utøvere. 

Image