Håndball

Håndball er et spisset skoletilbud i regi av OLT Vest og NHF Region Vest.

12 skoletimer med trening hver uke (1 økt hver dag).

OLT har ansvar for all fysisk trening, RVN for all håndballtrening.

Overordnede målsetninger:

 • Utvikle noen spillere til et internasjonalt nivå
 • Utvikle flest mulig spillere til nasjonalt toppnivå

-Vi skal være representert på alle yngre landslag for både gutter og jenter.

Treningsuken:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

0800-0920

1345-1500

0800-0920

0945-1115

0800-1000

Basis og håndball

Basis / Styrke

Agility /hurtighet og håndball

Styrke Basis

Basis og håndball

Tore, Andreas, Fredrik og Torbjørn

Fredrik og Andreas

+ 1.klasse basistrenere

Gjeitrem, Tore, Andreas, Ulrik

Fredrik, Torbjørn, Anatol og Andreas

Gjeitrem, Fredrik  Andreas, Cecilie og Torbjørn

 Dette er en «normal» uke. Innenfor dette oppsettet, varierer hver den enkeltes treningsuke. Vi er opptatt av å tilrettelegge treningsuken for hver enkelt utøver.

 • Hvordan kan vi på best mulig måte optimalisere treningshverdagen for utøveren?

Utvikling av ferdigheter:

Sentrale spm. i arbeidet med utøverne:

KOMPETANSE - Hva kan du?
- Hvilket register av ferdigheter har du?

KVALITET - Hvor bra kan du det?
- I hvilke situasjoner kan du gjøre det du kan?
- På hvilket nivå?
- Med hvor mye press?
- På hvor liten tid?
- På hvor liten plass?

KAPASITET - Hvor ofte kan du det?
- Hvor ofte i den enkelte kamp?
- Hvor ofte over en sesong?

Innhold håndball:

 • Kast og pådrag
 • Kryss
 • Duell 1:1
 • Ind. forsvarsteknikker
 • Skudd
 • Forflytning
 • Valg

På skolen jobber vi først og fremst å utvikle den enkeltes individuelle ferdigheter; teknisk, taktisk, fysisk og mentalt.

Verktøy og virkemidler:

 • Individuell oppfølging 1:1
 • Bruk av video
 • Testing (O2, styrke, Iron Man, skuddkraft)
 • Treningsleir utenlands
 • Målrettede prosjekter mot mindre grupper av utøvere.

Den viktigste faktoren for utviklingen er hvor tett vi klarer å være i oppfølgingen av hver enkelt utøver!

Innhold fysisk trening:

 • Skape forutsetninger for mest mulig skadefrie spillere
 • Legge grunnlag for prestasjonsutvikling

Styrketrening

Basistrening

Spenst- og hurtighetstrening

Muligheter for ind. tilpassede opplegg.

Image