Informasjon til nye søkere

Cecilie Eriksenaktuelt

Hvordan skal jeg søke på spisset toppidrett?
  • Søknad om plass på toppidrettslinjen og spisset toppidrett, skjer via inntakskontoret sine nettsider, vigo.no. med frist 1. mars, hvert år. Du må hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrettstilbud gjennom OLTV.
  • Hvordan du skal søke i vigo og skjema som skal inn til oss, finner dere her www.toppidrettslinjen.no Den fylles ut for hver skole som har spisset toppidrett. Skjema sendes automatisk til OLTV.
  • For mer informasjon om inntaksprosedyrer se https://www.spissettoppidrett.no/inntaksprosedyrer/

Kontaktinformasjon til trenerne på skolen
Kontaktinformasjon til trenerne på skolen finner du under kontakt/fagområde. Her finner du også kontaktinformasjon til adm. ansvarlig på toppidrettslinjen.

Hvordan ser timeplanen ut?
Timeplanen for toppidrettstimene for elever på toppidrettslinjen finner du under "for elever". Her finner du også kompetansemål, læreplan og årshjul.
Bilde av treningsrom på toppidrettslinjen