Utøvere som er på et høyt nivå, slik at OLTV skal følge de opp, kan få et tilbud om oppfølging, selv om de ikke går på en videregående skole med spisset toppidrett. Da er det idrettsmiljøet fremfor skolen som initierer oppfølgingen. Det vil da være en dialog med klubb, krets og eventuelt forbund når det gjelder hva og hvordan oppfølgningen fra OLTV skal være.

Dersom du er en utøver som ikke går på en skole med spisset toppidrett, må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrett, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/iWcu5nrH

Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idrettene har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert for spisset toppidrett, som enkelt utøver. OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

Dersom du er kvalifisert, er ikke meldinga fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du vil få et tilbud om oppfølging fra OLTV. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.