Utøvere som er på et høyt nivå, slik at OLTV skal følge de opp, kan få et tilbud om oppfølging, selv om de ikke går på en videregående skole med spisset toppidrett. Da er det idrettsmiljøet fremfor skolen som initierer oppfølgingen. Det vil da være en dialog med klubb, krets og eventuelt forbund når det gjelder hva og hvordan oppfølgningen fra OLTV skal være.

Dersom du er en utøver som ikke går på en skole med spisset toppidrett, må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrett, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/iWcu5nrH

Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idretten, har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert til å ta del i det spissede toppidrettstilbudet. OLTV gir deg melding etter skoleinntak, enten du er kvalifisert eller ikke.

Melding om skoleplass vil du få fra Vestland fylkeskommune når inntaket er klart i starten av juli måned. Melding om du er kvalifisert eller ikke kvalifisert for spisset toppidrett får du fra OLTV i august.