VG1
Oppgave 1: Forklar hovedtrinnene i en utviklingstrapp for ferdighetsutvikling i spesialidretten. INNLEVERINGSFRIST: 20. OKTOBER
Oppgave 2: Utarbeid kort og langsiktige mål for egen prestasjonsutvikling i spesialidretten. INNLEVERINGSFRIST: 20. MARS
Innlevering skjer til særidrettstrener.