VG3

Oppgave 1: Analyser gjennomført trening i forhold til egne mål og resultater. INNLEVERINGSFRIST: 20. OKTOBER
Oppgave 2:

Oppgave 1 leveres til særidrettstrener.