Informasjon til søkere 2021/2022

Cecilie Eriksenaktuelt

Bilde av logo og visjon til toppidrettslinjen
Søknadsprosedyrer

Mange elever er i gang med å søke videregående opplæring. For dere som ønsker å søke spisset toppidrett, så er søknadsprosedyrene nye i år. Dette kan dere lese mer om her på nettsiden, under søknadsprosedyrer: https://toppidrettslinjen.no/sok-pa-linjen/

Det er også viktig at dere som søker, sender inn intern søknad til OLTV, denne finner dere under søknadsprosedyrer.

På Vestland fylke sin hjemmeside er det laget en "bruksanvisning" for hvordan dere skal søke til spisset toppidrett på de ulike skolene som tilbyr dette: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/toppidrett-skulearet-20212022/

Har du spørsmål, ta kontakt med oss. Kontaktinfo finner du på kontakt/fagområder.

Potensielle toppidrettsutøvere- er ikke lengre en egen ordning i Vestland fylkeskommune

Ordningen for potensielle toppidrettsutøvere i tidligere Sogn og Fjordane har vært en ordning for utøvere i idretter utenom fotball og volleyball, og du har kunne søke til alle skoler i fylket. Denne ordningen eksisterer ikke lengre.

Dersom du søker vg1 idrettsfag kan du i tillegg sende dokumentasjon til skolen som vil vurdere om du kvalifiserer for tilleggspoeng. Dersom du driver med en idrett på høyt nivå kan du ta kontakt med skolen du har som første ønske, og avklare i hvilke grad de kan legge til rette for kombinasjon av opplæring og idrett.

Image