Søknadsprosedyrer ved Toppidrettslinjen og spisset toppidrett

Image
Informasjon om spisset toppidrett i Vestland fylkeskommune

Vurdering av om du kvalifiserer som toppidrettsutøver og inntaket til videregående skole blir skilt. Her er informasjon som gjelder søking til spisset toppidrett i regi av OLTV:

Tertnes VGS
  Søknadsprosedyrer
  Amalie Skram VGS
   Søknadsprosedyrer
   Voss Gymnas
    Søknadsprosedyrer
    Sogndal VGS
     Søknadsprosedyrer
     Hafstad VGS
      Søknasprosedyrer


      Spisset toppidrett for Enkelt utøvere

      Utøvere som er på et høyt nivå, slik at OLTV skal følge de opp, kan få et tilbud om oppfølging, selv om de ikke går på en videregående skole med spisset toppidrett. Da er det idrettsmiljøet fremfor skolen som initierer oppfølgingen. Det vil da være en dialog med klubb, krets og eventuelt forbund når det gjelder hva og hvordan oppfølgningen fra OLTV skal være.

      Dersom du er en utøver som ikke går på en skole med spisset toppidrett, må du hake av under tilleggsopplysninger i søknaden i Vigo at du søker spisset toppidrett, og fylle ut søknadsskjema som går til Olympiatoppen Vest. Søknadsskjema til OLTV må sendes innen søknadsfristen 1. mars. Skjema finner du her: https://olympiatoppenvest.typeform.com/to/iWcu5nrH

      Etter at Olympiatoppen Vest, i samarbeid med idrettene har vurdert søknaden din, får du melding fra OLTV om du er kvalifisert for spisset toppidrett, som enkelt utøver. OLTV gir deg melding før 1.5, enten du er kvalifisert eller ikke.

      Dersom du er kvalifisert, er ikke meldinga fra OLTV en melding om skoleplass, men en melding om at du vil få et tilbud om oppfølging fra OLTV. Du får altså ikke reservert plass, og konkurrerer om skoleplass på grunnlag av karakterene dine. Melding om skoleplass vil du få når inntaket er klart i starten av juli måned.

      Foto: Arild Tveiten

      Foto: Arild Tveiten